La Visita de las Cinco

Leap of Memory

You May Not See it

90/100

Wojtek Ziemilski's from the  performance action 90/100 which was presented during the event, "We walked just this way"  (February 2019), is featured on the current issue of Didaskalia (number 150, April 2019).

 

NOTE

Events

La visita de las cinco [The Five o’ Clock Visit] at ESMA Museum

Cecilia Sosa was invited to act as a reporter of La visita de las cinco [The Five o’ Clock Visit] at ESMA Museum. The visit, which was the first of the year, took place on Saturday 30 March 2019 in the context of Ser Mujeres en la ESMA’s exhibition and was led by survivors Ana Testa, Norma Suzal, Marta Álvarez, Graciela García Romero and Liliana Pontoriero, who were held captive at the detention centre during the dictatorship. Both the exhibition and the visiting tour aimed at revising the experience of captivity from a gendered perspective. More than 300 participants accompanied the visit.

The exhibition will remain open until June 2019.

BACK TO TOP

 

Skok pamięciowy – wystawa

Leap of memory – exhibition

Galeria-Pracownia Tadeusza Kantora

ul. Sienna 7/5

Kraków

Otwarcie: 12.04, godz. 18:00

Czas trwania: 12.04–6.05

(pt.–pn., 12:00–18:00)

Wstęp wolny

LINK

Skok pamięciowy

Leaps of Memory

Truposznice i Kołyska mechaniczna spełniają swoje funkcje tylko w relacji z człowiekiem. Zachowania użytkowników są podporządkowane tym obiektom. Małe samochody były ciągnięte przez ludzi podczas akcji artystycznej 90/100 Wojtka Ziemilskiego, a Kołyska definiowała zachowania postaci Umarłej Klasy. Tym samym przedmioty i ludzie łączyli się w systemy, które Kantor nazywał bio-obiektami. Zarówno Kołyska, jak i Truposznice  służą pamiętaniu o trudnym doświadczeniu wojny i Zagłady.

Truposznica (a corpse carrier) and Kołyska mechaniczna (a mechanical cradle) perform their functions only in relation to a human being. Human actions and behaviors are controlled by these objects. Little toy-like corpse carriers on a string were pulled by people during Wojtek Ziemilski’s performative action, 90/100; a mechanical cradle controlled the behavior of the characters of The Dead Class. The object and the people were joint together in an assemblage, which Tadeusz Kantor called a bio-object. Both a corpse carrier and a mechanical cradle generate the memories of difficult times of the war and of the holocaust.

Oba przedmioty wykonano z zastosowaniem rozwiązań technologicznych: Kołyska uruchamiana jest za pomocą silnika, Truposznice powstały dzięki technice druku 3D. W rezultacie pierwszy przedmiot nie jest poruszany przez ludzi, a drugi został wyprodukowany bez ich  bezpośredniego, fizycznego udziału. Mimo to obiekty nadal w różny sposób wpływają na zachowanie odbiorcy i użytkownika. Technologia ma za zadanie usprawnić działania człowieka, jednakże czasem przyczynia się do ich utrudnienia. W ten sposób opowieść o Kołysce i Truposznicach łączy trzy zagadnienia: bio-obiektowości, trudnej pamięci oraz technologii.

Both of these objects were constructed with the help of technology. A cradle is put into motion by an engine. A corpse carrier was made with the help of a 3D printer. The former object is not put into motion by people; the latter object was constructed without their immediate or direct participation. Despite these differences, these objects, each in its own way, influence the behavior of the spectator and of the user. The function of technology is to make human activities more efficient; however, sometimes, they make them more ineffectual.  Our telling of a story about a Mechanical Cradle and about a Corpse Carrier brings together their three constitutive elements: the notion of a bio-object, difficult memory, and technology.

Czy dzięki nowym technologiom coraz lepiej pamiętamy czy coraz lepiej zapominamy? Jak wygląda proces „postępowania pamięci”, zmiany, którą przywołuje neon Wojtka Ziemilskiego? Interesuje nas nie pamięć człowieka lub rzeczy, lecz pamięć relacyjna, w zawikłanej sieci ludzi i przedmiotów. Zastanawiamy się, w jaki sposób odbieramy pamiętanie wytwarzane przez systemy: Kobiety z mechaniczną kołyską, a w jaki przez Truposznice wraz z uczestnikami akcji. Performatywnym elementem wystawy będzie seria spotkań ze współczesnymi artystami: Norbertem Delmanem, Mateuszem Kulą i Łukaszem Surowcem, którzy wraz z badaczkami Kolektywu Kuratorskiego zreinterpretują koncept bio-obiektów w kontekście kultur(y) pamięci i nowych technologii. Takie prace jak Maska Delmana, Wózki Surowca i najnowszy projekt Kuli, odnoszący się do Umarłej Klasy, odczytujemy jako dialog z twórczością Tadeusza Kantora.

Thanks to new technologies, are we remembering better or are forgetting better? What does the process of “memory unfolding”, changing, which Ziemilski’s neon evokes, look like? We are not interested in a human being’s or an object’s memory, but in a relational memory, in a complex network of relationships between people and objects. We want to think about how we receive the remembering produced by the assemblages: by a Woman and the Mechanical Cradle [in The Dead Class]; a Corpse Carrier and the participants of the performative action. A series of encounters with contemporary artists—Norbert Delman, Mateusz Kula, Łukasz Surowiec, who, together with the members of the Kolektyw Kuratorski [Curatorial Collective] will rethink the concept of a bio-object in the context of culture, memory, and technology—will complement the exhibition. We consider Delman’s work, A Masque, Surowiec’s Strollers, and Kula’s new project, which is in conversation with [Kantor’s] The Dead Class, as part of an ongoing dialogue about the artistic legacy of Tadeusz Kantor.

Rozmawiają/The Converations of:

13 kwietnia, godz. 16:00 – Karina Jarzyńska z Norbertem Delmanem

April 13, 4 PM: Karina Jarzyńska with Norbertem Delman

27 kwietnia, godz. 16:00 – Katarzyna Grzybowska z Mateuszem Kulą

April 27, 4 PM: Katarzyna Grzybowska with Mateusz Kula

6 maja, godz. 19:00 – Sonia Kądziołka z Łukaszem Surowcem

May 6, 4 PM: Sonia Kądziołka with Łukasz Surowiec

 

Kuratorzy:

Kolektyw Kuratorski w składzie: Katarzyna Grzybowska, Karina Jarzyńska, Kornelia Kiszewska, Artur Koczoń, Wiktoria Kozioł, Sonia Kądziołka, Magdalena Machała, Marta Matuszak, Sylwia Papier, Roma Sendyka, Anna Spiechowicz, Maciej Topolski

Organizatorzy:

Cricoteka – Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego

Kolektyw Kuratorski, Ośrodek Badań nad Kulturami Pamięci, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Wydarzenie organizowane w ramach Cracow Art Week KRAKERS 2019

BACK TO TOP

You May Not See it

Triennial of Expanded Media, Belgrade, 10-11 May 2019

TransformArt Gallery

Svetog Save 8, Beograd 11000, Serbia

Vertical Vista photo by Yoav GalaiAs part of the triennial, this installation is a collaboration between Yoav Galai and Staging Difficult Pasts that interrogates the space of the city of Jerusalem by physically deconstructing an earlier work by documentary photographer Galai. ‘Vertical Vista’ explores the checkerboard like design of the space of east Jerusalem, in which Jewish settlements were built to break the contiguity of Palestinian villages and towns. This particular landscape exposes the spatial logic of the ethnic construction of the city and contains within it many of the markers that proliferate throughout the city that function as a visual legend to the spatial language of the city. The installation explores ways of making that legend legible by physically deconstructing and reconstructing the printed image along the seams that separate the territories belonging to the communities and by using colour and different techniques highlighting elements that convey the work of political power. The installation allows audiences to directly interact with and disrupt the image with the aim of exposing otherwise invisible political historical fault lines and forms of colonisation in the landscape of the West Bank. Audiences are invited to tear the image apart ‘at the seams’. This installation is funded in part by HARI (RHUL).

BACK TO TOP

 

STAGING DIFFICULT PASTS is an AHRC funded project: Grant reference: AH/R006849/1